Naast diabetes kunnen risicovoeten ook ontstaan ten gevolge van reuma, spasticiteit, andere medische aandoeningen en/of achtergronden, ouderdom of verwaarlozing. Een behandeling dient zorgvuldig te worden uitgevoerd, ook omdat ten gevolge van bijv. een ziektebeeld het behandelen op zich onaangenaam kan zijn voor een cliënt.

Wanneer door een ziekte of aandoening het beschermend gevoel in de voeten is beschadigd, wordt minder tot geen pijn meer gevoeld. Daardoor kunt u ongemerkt wondjes en blaren oplopen en blijft het dragen van te kleine schoenen vaak zonder pijnklachten.
Problemen in de (slagaderlijke) doorbloeding, evt.in combinatie met verminderd beschermend gevoel, kunnen leiden tot een minder goede wondgenezing. De behandeling is er dus op gericht om wondjes te voorkomen en de regelmaat waarmee voetbehandelingen worden uitgevoerd, wordt daarom bepaald door de aanwezigheid van deze complicaties.
Eelt, likdoorns, ingroeiende en/of verdikte nagels kunnen ook  onderhuidse wondjes veroorzaken. Dit is vaak zichtbaar door donkere verkleuringen in / onder het eelt of de nagels. Het is dus belangrijk dat deze voetproblemen vroegtijdig worden verholpen en/of voorkomen.
Voetproblemen kunnen ontstaan door standsafwijkingen in de voeten, maar ook schoenen vertellen veel over hun rol bij het ontstaan ervan. Een schoencontrole met voorlichting en advies is dan een belangrijk onderdeel in de zorg bij risicovoeten.

Diabetes, wel of niet naar de medisch pedicure?
Wanneer blijkt dat er sprake is van verhoogd risico ten gevolge van o.a. verminderd gevoel en/of vaatproblemen, zult u een verwijzing krijgen voor voetzorg. Dit verhoogd risico wordt uitgedrukt in de zogenaamde Simm's classificatie. Voor ons is het belangrijk om te weten wat uw Simm's classificatie is. Neemt u daarom bij een eerste behandeling een verwijzing mee waarop deze is vermeld.

Er is geen verhoogd risico
Voor een diabetespatiënt met verhoogd risico wordt de medisch noodzakelijke voetzorg vergoed door de zorgverzekeraar, maar zonder verhoogd risico is er meestal geen sprake meer van (gedeeltelijke) vergoeding. Dit heeft tot gevolg gehad dat veel mensen ook niet meer naar de pedicure gaan.  
Op zich is het toe te juichen dat mensen zelf hun voeten verzorgen, maar men zal alert moeten zijn, omdat de eerstvolgende voetencontrole in principe pas weer over een jaar plaatsvindt. In de tussenliggende periode kunnen er wel veranderingen aan de voeten optreden die misschien minder snel, of helemaal niet worden opgemerkt als symptomen van een verhoogd risico. Het is daarom aan te bevelen om enkele malen per jaar naar een medisch pedicure te gaan.

Andere risicovoeten
Ook mensen met reumatische aandoeningen, psoriasis, of (spastische) verlammingen kunnen risicovoeten hebben. Wanneer uw aandoening op onderstaande lijst staat en er sprake is van voetproblemen, dan is er vaak vergoeding van de behandeling mogelijk vanuit uw aanvullende zorgverzekering als behandeling volgens uw huisarts of medisch specialist noodzakelijk is.

  • Systemische Lupus Erythematodes (SLE);
  • Reumatoïde Artritis (RA);
  • Hereditaire Motorische en Sensorische Neuropathie (HMSN);
  • Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) Stadium 3,4;
  • Arteriosclerose obliterans;
  • Tromboangiitis obliterans (Ziekte van Buerger);
  • Artritis psoriatica.

 

De nota
Niet alle zorgverzekeraars hanteren hetzelfde systeem m.b.t. het declareren van behandelingen. Als uw nota niet de juiste informatie bevat, zal de zorgverzekeraar niet tot uitbetaling overgaan.

Om een goede nota te kunnen maken die zonder problemen wordt uitbetaald, zijn van uw kant de volgende gegevens nodig:
• uw B.S.N. nummer (Sofinummer)
• de naam van uw zorgverzekeraar en het polisnummer.

Bij zorgverzekeraars zijn wij verplicht om de Simm's classificatie op de nota te noteren. Als u diabeet bent is daarom bovendien nodig:
• het type diabetes dat u heeft (type 1 of 2)
• de Simm’s kwalificatie die wordt vastgesteld bij de periodieke voetcontrole in de huisartsenpraktijk

Deze gegevens vindt u op uw zorgpas, zorgpolis en in uw diabetespaspoort.
Wanneer u de gevraagde informatie bij uw bezoek meeneemt, kan dit in de administratie verwerkt worden. Het voorkomt extra kosten als er een nieuwe nota gemaakt moeten worden.


Door uw bezoek aan onze website gaat u akkoor met onze Voorwaarden en Privacy Beleid

Algemene Voorwaarden en Privacybeleid