Kwaliteitszorg komt tot uitdrukking in de volgende aspecten:

Apparatuur, inrichting en hygiëne
De praktijk bevindt zich op de begane grond en is rolstoeltoegankelijk en er is een wachtruimte aanwezig. Wij werken met professionele, hoogwaardige apparatuur. Dit zorgt voor een comfortabele - en vaak pijnloze – behandeling en de moderne inrichting voldoet ruimschoots aan door -overheid en branche- gestelde eisen. Voor een optimale hygiӫne rondom uw behandeling gebruiken wij een autoclaaf om gebruikte instrumenten na een behandeling te steriliseren. Deze autoclaaf voldoet aan de normen zoals die ook voor bijv. huisartsen en tandartsen gelden. De foto's op deze pagina geven u een inkijklje in onze praktijk.

De behandeling
Bij een eerste bezoek wordt gevraagd naar een aantal persoonlijke gegevens, zoals medicijngebruik en ziektebeelden. Deze vertrouwelijke gegevens worden verwerkt in de cliëntenadministratie en zijn niet bestemd voor derden, tenzij u daarvoor toestemming geeft en dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening en behandeling. Het behandelplan wordt  in overleg met u opgesteld en regelmatig geëvalueerd.

Lidmaatschap brancheorganisatie
Ik ben aangesloten bij ProVoet. Deze brancheorganisatie bevordert de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening, zodat een goede en verantwoorde zorg kan worden geleverd. 

Klachtenbehandeling
Door mijn lidmaatschap ben ik eveneens aangesloten bij de Geschillencommissie en hoewel wij er alles aan doen om klachten te voorkomen, kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een behandeling, of over de manier waarop u bent geholpen. Dan is de eerste stap om dit direct te bespreken. Wij nemen uw klacht serieus en zullen proberen die op te lossen, maar het is goed om te weten de Geschillencommissie garant staat voor een onpartijdige procedure met een bindende uitkomst voor beide partijen, als wij er samen niet uitkomen

Registratie in het KwaliteitsRegister 
Als medisch pedicure sta ik ingeschreven in het KwaliteitsRegister voor de Pedicure (KRP). Alle medisch pedicures en gespecialiseerde pedicures voor behandeling van diabetes- en/of reumapatienten, kunnen zich hier laten registreren. Meer informatie vindt u hier.

Samenwerking
Voor optimale zorg wordt samengewerkt met collega-pedicures en andere zorgverleners. Hierbij wordt gehandeld volgens afgesproken richtlijnen.

Privacy
Uw naam- en adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden en correspondentie. De cliëntenadministratie voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbeschernming (AVG).


Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden en Privacy Beleid.

Algemene Voorwaarden en Privacybeleid